Rasmussen, H. 1944. “Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse I Det Sydlige Nørrejylland”. Fortid Og Nutid 1 (september), 64-66. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116434.