FLOTO, I. Skam, Skyld og Straf. Fortid og Nutid, v. 1, 1 jan. 2007.