APPEL, H. H. Debatanmeldelse: »Thi Blood raaber alt efter Blood« - Om Tyge Kroghs disputats »Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel«. Fortid og Nutid, v. 1, 1 jan. 2000.