RIDDERSPORRE, M. Alltid på väg - Valdemar den stores uppehållsorter enligt Saxo och diplom. Fortid og Nutid, v. 1, 1 jan. 1988.