ANDERSEN, B. Løsgængere og ørkesløse folk - Værdigt og uværdigt trængende omkring år 1600. Fortid og Nutid, v. 1, 1 jan. 1985.