FELDBÆK, O. Kærlighed til fædrelandet. 1700-tallets nationale selvforståelse. Fortid og Nutid, v. 1, 1 jan. 1984.