HOFMEISTER, E. Debat: Et senmiddelalderligt selvejerstavnsbÄnd?. Fortid og Nutid, v. 1, 1 jan. 1983.