EBBESEN, K. Fortidsminderegistreringen. Fortid og Nutid, v. 1, 1 jan. 1983.