SKOUVIG, N. C. Gorm den Gamles herkomst. Fortid og Nutid, v. 1, 1 jan. 1980.