SKRUBBELTRANG, F. HANS CHR. JOHANSEN: BEFOLKNINGSUDVIKLING OG FAMILIESTRUKTUR I DET 18. Ã…RHUNDREDE. Odense University Press. 1975. STUDIER I DANSK BEFOLKNINGSHISTORIE 1750-1890. Ved Hans Chr. Johansen. Odense Universitetsforlag. 1976. Fortid og Nutid, v. 1, p. 609-614, 6 mar. 1975.