ELLEHØJ, S. ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i den 16. og 17. århundrede. Skrifter udg. af Det historiske Institut ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973. Fortid og Nutid, v. 1, p. 597-604, 6 mar. 1975.