BJØRN, C. OVE HØEGH GULDBERGS OG ARVEPRINS FREDERIKS BREVVEKSLING MED PETER CHRISTIAN SCHUMACHER 1778-1807. Udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie ved J. O. Bro Jørgensen. København 1972. Fortid og Nutid, v. 1, p. 583-584, 6 mar. 1975.