SKRUBBELTRANG, F. HENRY MORTON. SKITSEBOG OG DAGBOG FRA DANSK VESTINDIEN 1843-44. Udgivet af Dansk Vestindisk Selskab og St. Croix Landmarks Society. 1975. Fortid og Nutid, v. 1, p. 466-467, 6 mar. 1975.