RERUP, L. SØREN RYGE PETERSEN: DANSK ELLER TYSK? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973. Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensburg 1975. Fortid og Nutid, v. 1, p. 466-467, 6 mar. 1975.