SKRUBBELTRANG, F. SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet af Serritslev Sparekasse 1975. Fortid og Nutid, v. 1, p. 453-454, 6 mar. 1975.