FENGER, O. DITLEV TAMM. JENS ULF J├śRGENSEN: DANSK RETSHISTORIE I HOVEDPUNKTER FRA LANDSKABSLOVENE TIL ├śRSTED. Bd. 1 Kilder til Dansk Retshistorie (Universitetsforlaget i Kbhv. 1973) 323 s., kr. 86,25. Bd. II Oversigt over retsudviklingen. Fortid og Nutid, v. 1, p. 407-411, 6 mar. 1975.