CLAUSAGER, J. P. FRA LINDERUD TIL EIDSVOLD VÆRK. Bind 11-1 Familiebedriften i Kristiania — Patriciatets tid 1742—1792 af Andreas Holmsen. Dreyer, Oslo 1971. Bd. 11-2 Hurdalsbruket 1792—1842 af Francis Sejersted og August Schou. Dreyer, Oslo 1972. Fortid og Nutid, v. 1, p. 191-194, 6 mar. 1975.