KROMAN, E. ANNE K. G. KRISTENSEN: DANMARKS ÆLDSTE ANNALISTIK. Studier over lundensisk annalskrivning i 12. og 13. århundrede. Med engelsk resumé. Skrifter udgivet af Det historiske institut ved Københavns Universitet 3, 1969. Fortid og Nutid, v. 1, p. 142-144, 5 mar. 1975.