LØGSTRUP, B. FRIDLEV SKRUBBELTRANG: M. H. LØVENSKIOLDS HOVERIDAGBOG 1795-1797. Bol og By, Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab, 7, 1973. Fortid og Nutid, v. 1, p. 137-140, 5 mar. 1975.