JOHANSEN, H. C. SJÆLLANDS LANDSTINGS PANTEPROTOKOLLER 1632-1761. Registre fremstillet ved edb, udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m. 1974. Fortid og Nutid, v. 1, p. 124-125, 5 mar. 1975.