REDAKTIONEN, -. Nationalmuseets anden Afdelings Virksomhed i Finansaarene 1915—16 (med Billeder). Fortid og Nutid, v. 1, p. 84-110, 19 sep. 1919.