RASMUSSEN, H. Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejylland. Fortid og Nutid, v. 1, p. 64-66, 19 sep. 1944.