Henningsen, P. (2007). Patrioterne i Lyngby - En liden fortælling om handlinger så ædle og uegennyttige, at det turde være løgn. Nordsjælland 1807. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75409