Floto, I. (2007). Skam, Skyld og Straf. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75395