Lovén, C. (2006). Den första gotiseringen av Odense domkyrka - en omtolkning. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75368