Henningsen, P. (2001). Interview: Store og små historier - Samtale med Palle O. Christiansen om historisk antropologi og kulturhistorie. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/75062