Bisgaard, L. (2000). Debat: Middelalderåret 1999. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74959