Gissel, J. A. P. (1999). Den nordiske linie i dansk musik. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74897