Nielsen, L. L. (1996). Kongelig hesteavl i Danmark før og efter enevælden. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74653