Aaby, B. (1992). Debat: Den økologiske baggrund for bogen »Den danske Revolution 1500-1800« - en opposition. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74552