Lauridsen, J. T. (1995). »Frihedskæmperbilleder« - et essay om historisk billeddannelse. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74506