Rasmussen, J. D. (1991). Hvor går lokalhistorien hen? - Udviklingen set fra lokalarkivverdenen. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74408