Henningsen, L. N. (1990). Flensborg i magtens korridorer - Lobbyvirksomhed under enevælden. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74381