Riddersporre, M. (1988). Alltid på väg - Valdemar den stores uppehållsorter enligt Saxo och diplom. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73911