Andersen, B. (1985). Løsgængere og ørkesløse folk - Værdigt og uværdigt trængende omkring år 1600. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73836