Redaktionen, -. (1985). Jubilæumsårsmødet i København 1984. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73827