Mikkelsen, F. (1985). Kollektive aktioner i Vesteuropa - Nogle metodiske og teoretiske overvejelser. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73816