Feldbæk, O. (1984). Kærlighed til fædrelandet. 1700-tallets nationale selvforståelse. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73806