Hofmeister, E. (1983). Debat: Et senmiddelalderligt selvejerstavnsbÄnd?. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73770