Rasmussen, J. D. (1983). De lokalhistoriske årbøger 1981. En oversigt. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73765