Kjærgaard, T. (1983). Om forudsætningerne for de europæiske samfunds økonomiske vækst siden 1500-tallet. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73759