Skovgaard-Petersen, V. (1983). Debat: Om udnyttelse af indsamlet materiale. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73755