Skouvig, N. C. (1980). Gorm den Gamles herkomst. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73680