Jensen, K. H. (1978). Debat: Amatører og faghistorikere. Fortid Og Nutid, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73579