CALLESEN, G. (1975). Lokalhistorien og arbejderbevægelsen. Fortid Og Nutid, 1, 558-567. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119131