Skrubbeltrang, F. (1975). HENRY MORTON. SKITSEBOG OG DAGBOG FRA DANSK VESTINDIEN 1843-44. Udgivet af Dansk Vestindisk Selskab og St. Croix Landmarks Society. 1975. Fortid Og Nutid, 1, 466-467. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119111