Rasmussen, J. R. (1975). ERIK CHRISTENSEN: HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ESBJERG I 1893. Træk af arbejdsmændenes fagforenings første år i Esbjerg. (SFAHs publikationsserie 2). 1975. Fortid Og Nutid, 1, 454-456. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119104