Skrubbeltrang, F. (1975). SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet af Serritslev Sparekasse 1975. Fortid Og Nutid, 1, 453-454. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119101