Mogensen, M. (1975). KARL-ERIK FRANDSEN: TÅRNBY. Træk af bebyggelsens historie. Kastrup Central Forlag, 1975. Fortid Og Nutid, 1, 440-441. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119093