Fenger, O. (1975). DITLEV TAMM. JENS ULF J├śRGENSEN: DANSK RETSHISTORIE I HOVEDPUNKTER FRA LANDSKABSLOVENE TIL ├śRSTED. Bd. 1 Kilder til Dansk Retshistorie (Universitetsforlaget i Kbhv. 1973) 323 s., kr. 86,25. Bd. II Oversigt over retsudviklingen. Fortid Og Nutid, 1, 407-411. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119081